فعالیت های مرکز

1
- هماهنگی جهت جمع آوری آمار و شاخص‌های موجود از واحدهای مربوطه دانشگاه و ارسال به وزارتخانه
2- تدوین طرح تحقیقاتی بر اساس شاخص‌های مرتبط با وزارت بهداشت
3- جمع آوری ایده در زمینه عدالت در سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4- هماهنگی جهت جمع آوری آمار و اطلاعات سایر سازمان‌ها و ارسال به وازرتخانه
5- مشاوره طراحی و آماری طرح‌های تحقیقاتی
6- اخذ پایان‌نامه دانشجویان در حوزه‌های مرتبط با مرکز
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320