معرفی مرکز

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرو دستورالعمل شماره  92/10/2 از خردادماه 1390 به ریاست جناب آقای دکتر ایمانیه شروع به فعالیت نمود، و در مرداد ماه سال 1391 موافقت اصولی را برای ادامه فعالیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ کرد، این مرکز قصددارد تا با انجام پژوهش های کاربردی در زمینه شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت به تفکیک متغییر های اجتماعی از قبیل سطح تحصيلات، شغل، ميزان درآمد، جنسیت و محل سکونت به سازوکارهایی جهت رفع مشکلات مردم و ارتقا سطح سلامت جامعه برسد.
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320