برنامه استراتژیک

 

 برنامه استراتژیک مدون 5 ساله مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

      دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 


در طی زمان سلامت کلی ایرانیان بطور چشمگیری ارتقاء یافته است و میزان مرگ کاهش یافته است. امید به زندگی در طی 30 سال گذشته حداقل 25 سال افزایش یافته است. اما سلامتی کلیه ایرانیان در یک سطح ارتقاء نیافته است. با قبول اینکه وضعیت سلامتی بین گروه‌های مختلف جامعه متفاوت است باید علل این اختلاف را فهمید. علل و عوامل این اختلاف را تعیین کننده‌های سلامتی گویند. این تعیین کننده‌های سلامتی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: آنهایی که تحت کنترل ما نیستند مثل ژنتیک، جنس، استعداد بیشتر برای ابتلا به بیماری علل و عواملی که تحت کنترل ما هستند مثل رژیم غذایی، مصرف دخانیات، فعالیت فیزیکی.

عوامل تعیین کننده سلامتی را می توان این چنین دسته بندی کرد:

1- عوامل بیولوژیک: یعنی هر آنچه به سلول‌ها، بافت‌ها، ارگان‌های بدن، ساختارشان و چگونگی عملکردشان بر می گردد.

2- عوامل رفتاری: انتخاب‌هایی که انسان در طی زندگی خود می کند و سلامتیش را تحت تاثیر قرار می دهد.

3- عوامل اجتماعی: علل و عواملی که در اجتماع و محیط است و سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

چشم­ انداز (Vision)

ما بر آنیم كه با بهره­‌گیری از تجربه، توان و استعدادهای بالقوه و بالفعل محققین كشور، با استفاده از پژوهشگران توانمند داخلی و خارجی رهبری تحقیقات درموضوع عدالت در سلامت را در سطح كشور و خاورمیانه به دست آوریم.

 

رسالت (Mission)

 رسالت مركز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه شیراز در زمینه­‏‌های ذیل می­باشد:

- تربیت پژوهشگران توانمند در این زمینه

- انجام تحقیقات بنیادی برای شناخت و مداخله در زمینه تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت در سطح منطقه و در سطح جهان

- مطالعات اپیدمیولوژیك شناخت تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت در سطح منطقه

- انجام تحقیقات كاربردی جهت یافتن راه‌های مناسب در جهت تبیین عدالت در سلامت به کمک ارزیابی تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت

-انجام تحقیقات با همكاری سایر مراكز تحقیقاتی داخلی و خارجی براساس موضوعات مورد علاقه طرفین

- انجام تحقیقات بنیادی در جهت رفع مشكلات موجود با حمایت و همكاری مراكز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها با توجه به بستر فرهنگی جامعه

 

ارزش‏‌ها

 ارزش‌های حاكم بر مركز تحقیقات عدالت در سلامت شیراز مبتنی بر محورهای زیر است:

پاسداری از ارزش‌های والای انسانی، رعایت اخلاق حرفه‌­ای، احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش و بیماران، همکاری متقابل با دانشجویان و دستیاران، محققین، اعضاء هیأت علمی دانشگاه، وزارت بهداشت، سایر ارگان‌ها و استانداری

 

عوامل داخلی

اعضاء هیأت علمی مركز و دانشگاه، بودجه و امكانات، فضا فیزیكی، مراكز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه، ارتباط با معاونت پژوهشی

 

عوامل خارجی

سایر مراكز تحقیقاتی، دانشكده­‌ها و دانشگاه‌های منطقه، فرهنگ جامعه، ارتباط با سایر مراكز دانشگاهی خارج از كشور

 

نقاط قوت

وجود اعضاء هیأت علمی توانمند، ارتقاء فرهنگ پژوهش در سال­‌های اخیر، ارتباط مناسب با برخی مراكز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه، ارتباط مناسب با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز، سایر ارگان‌ها، وجود ارتباط با مراكزعلمی تحقیقاتی خارج از كشور

 

نقاط ضعف

كمبود تجهیزات مورد نیاز مركز، نداشتن بودجه مصوب، كمبود فضای فیزیكی، ضعف ارتباط تنگاتنگ پژوهش و آموزش

 

فرصت­‏‌ها

امكان استفاده از همكاری­‌های بین دانشگاهی با دانشگاه شیراز، سایر ارگان‌ها و دانشگاه‌های كشور

 

تهدیدات

ضعف مدیریت و بهره­‌گیری ناكافی از تجهیزات فنی لازم، ضعف فرهنگ مشاركت جامعه در تحقیقات پزشكی

 

اهداف كلی:

(1): توسعه (مدیریت) پژوهشی در زمینه تحقیقات تعیین کننده‌های اجتماعی عدالت در سلامت

(G2): ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه تعیین کننده‌های اجتماعی عدالت در سلامت

(G3): ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه تحقیقات تعیین کننده‌های اجتماعی عدالت در سلامت

 

اهداف اختصاصی و فعالیت‌ها:

(G­1) : توسعه (مدیریت) پژوهشی در زمینه تحقیقات تعیین کننده‌های اجتماعی عدالت در سلامت:

(G1 O1): تعیین اولویت­‌های تحقیقاتی در زمینه عدالت در سلامت

·         A1 : تشکیل گروه اولویت سنجی

·         A2 : تعیین روش اولویت سنجی

·         A3 : طراحی ابزار اولویت سنجی

·          A4: جمع­‌آوری اطلاعات اولویت سنجی

·          A5: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­‌آوری شده اولویت سنجی

·          A6: تعیین اولویت‌­ها

(G­1O2): اختصاص حدود 80% از تحقیقات مركز به پروژه­‌های كاربردی طی دو سال اول شروع برنامه جهت گردآوری شواهد در زمینه نابرابری‌های سلامت 

·         A1: تحلیل وضعیت موجود

·         A2 : انجام پژوهش‌های مرتبط

·         A3: شناسایی افراد فعال در زمینه تحقیقات و ارائه پیشنهادات اختصاصی جهت تدوین پروپوزال

·         A4 : ارائه لیست اولویت­­‌های تحقیقات بنیادی به گروه­‌های تحقیقاتی تشکیل شده

 (G1 O3): تعیین محل و تجهیز اداری مركز تحقیقات عدالت در سلامت در سال اول

·         A1 : تعیین مشخصات فضای فیزیكی مورد نیاز

·          A2: تعیین تجهیزات و وسایل مورد نیاز

·         A3 : مكان­‌یابی فضای فیزیكی مركز

·         A4 : تعیین مكان مركز

 (G1O4): تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مركز تحقیقات عدالت در سلامت در سال اول

·         A1 : تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

·         A2 : تأمین نیروی انسانی كارشناس

·         A3 : تأمین نیروی خدماتی مورد نیاز از معاونت‌های پژوهشی و پشتیبانی

(G2): ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت:

(G2 O1): افزایش طرح­‌های تحقیقاتی در زمینه تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت

(G2 O2): افزایش طرح­‌های تحقیقاتی در زمینه كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده به بیماران

 (G2O3): تصویب و اجرای حداقل سه طرح تحقیقاتی و افزایش آن به بیست طرح در پایان 5 سال

(G2 O4): افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مركز تحقیقات عدالت در سلامت در مجلات داخلی و خارجی از 1 به 5 به صورت سالیانه از سال دوم به بعد تا سال پنجم
(G3) : ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه‏‌ تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت:

(G3 O1): اجرای حدود 5% از تحقیقات مركز با مشاركت سایر مراكز تحقیقاتی طی سه سال اول شروع برنامه

(G3 O2): اجرای حدود 3 درصد طرح­‌های تحقیقاتی با مشاركت سایر ارگان‌ها طی سه سال اول شروع برنامه

(G3 O3): افزایش سطح آگاهی افراد ذینفع در مورد تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت

·      A1 : برگزاری سمینارهایی در این زمینه جهت پرسنل ذینفع

·      A2 : برگزاری سمینارهایی در این زمینه جهت پزشكان عمومی و متخصص

·      A3 : تهیه محتوای آموزشی (پمفلت یا بوكلت) جهت آموزش عمومی

·      A5 : جلب مشارکت درون و برون بخشی با تشکیل کمیته‌ها

A1: تشکیل جلسه با معاونین پژوهشی دانشکده پزشکی و معاون آموزشی علوم پایه و بالینی جهت تشکیل گروه‌های تحقیقاتی

A3: تشکیل گروه و تعیین نماینده هماهنگ کننده

A5: ارائه تسهیلات به گروه­‌های تحقیقاتی تشکیل شده

A3: ارائه پروپوزال در زمینه تحقیقات بنیادی از سوی محققین

G1 O4: اختصاص حدود 90% از تحقیقات مرکز به پروژه­‌های کاربردی طی دو سال اول شروع برنامه

A1: شناسایی مشکلات با همكاری معاونت­‌های بهداشتی، درمان، غذا و دارو

A2: تعیین اولویت­‌های تحقیقاتی مورد علاقه معاونت‌­های بهداشت، درمان غذا و دارو

A3: تهیه proposal های طرح­‌های تحقیقاتی با مشاركت معاونت بهداشت، درمان، غذا و دارو

A4: تصویب طرح­‌های تحقیقاتی معاونت­‌های بهداشت، درمان غذا و دارو

A5: اختصاص 80% از طرح­‌های ارائه شده از معاونت­‌های بهداشت، درمان، غذا و دارو به طرح­‌های مداخله­‌ای

G1 O5: تعیین كارآیی و اثربخشی طرح­‌های مركز تحقیقات عدالت در سلامت شیراز

A1: تعیین شاخص­‌های كارآیی طرح­‌های تحقیقاتی مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

A2: تعیین معیارهای اثربخشی طرح­‌های تحقیقاتی مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

A3: سنجش كارآیی طرح­‌های انجام شده با معیارهای كارآیی مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

A4: سنجش اثربخشی طرح­‌های تحقیقاتی انجام شده با معیارهای تعیین شده مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

G2: ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

G2O1: افزایش تعداد طرح­‌های تحقیقاتی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

A1: هدایت گروه­‌های دانشجویی در زمینه شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

G2O3: تصویب و اجرای حداقل سه طرح تحقیقاتی در سال اول و افزایش آن به بیست طرح به صورت سالیانه در پایان سال پنجم برنامه

A1: تدوین و تصویب حداقل 50درصد از طرح‌های تحقیقاتی مركز توسط اعضاء مركز تحقیقات عدالت در سلامت شیراز

A2: تدوین حداقل 15 درصد طرح­‌های تحقیقاتی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

A3: تدوین طرح­‌های تحقیقاتی از پایان نامه­‌های (دانشجویان تحصیلات تكمیلی) در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

A4: افزایش طرح­‌های تحقیقاتی ارائه شده توسط معاونت­‌های دانشگاه در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با مشاركت اعضاء به مركز (تا سقف 5 درصد طرح‌های اعضاء مركز)

G2O4: افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مركز تحقیقات عدالت در سلامت شیراز در مجلات داخلی و خارجی از یك مقاله به ده مقاله به صورت سالیانه از سال دوم به بعد تا سال پنجم

A1: تدوین حداقل یك مقاله به آدرس مركز در سال دوم

A2: افزایش تعداد مقالات چاپ شده از یك مقاله به سه مقاله در هر سال به آدرس مركز

A3: تدوین حداقل دو مقاله از طرح­‌های گروه­‌های تحقیقات دانشجویی از سال سوم

A4: تدوین حداقل چهار مقاله از پایان­نامه­‌های دانشجویان تحصیلات تكمیلی مرتبط در زمینه­ عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

A5: تدوین حداقل یك مقاله در سال از طرح­‌های كاربردی معاونت­‌ها از سال سوم به بعد

G3: ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

G3O1: اجرای حداقل 3% از تحقیقات مركز با مشاركت سایر مراكز تحقیقاتی داخل و خارج كشور طی سال‌های اجرای برنامه

A1: شناسایی مراكز تحقیقات كلیوی و سایر مراكز مرتبط با اهداف مركز تحقیقات عدالت در سلامت شیراز

A2: مكاتبه با مراكز تحقیقاتی شناسایی شده داخلی و خارجی

A3: عقد تفاهم‌­نامه همكاری­‌های تحقیقاتی با سایر مراكز

A4: عقد حداقل یك قرار داد پژوهشی مشترك با سایر مراكز تحقیقاتی

G3O2: اجرای حداقل 3% طرح­‌های تحقیقاتی با مشاركت شركت‌­ها، صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی طی پنج سال اجرای برنامه

A1: شناسایی شركت‌­ها ، صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی داخل و خارج كشور

A2: ارائه توانمندهایی مركز تحقیقات عدالت در سلامت شیراز به شركت­‌های دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی داخلی و خارجی

A4: دعوت از مدیران شركت­‌ها و صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی جهت بازدید از مركز تحقیقات عدالت در سلامت شیراز

A5: عقد تفاهم­‌نامه با شركت­‌های دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی

A6: عقد حداقل یك قرارداد پژوهشی مشترك با شركت­‌ها و صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی

G3 O3: افزایش سطح آگاهی افراد ذینفع در موردعوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320