اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
نشانی:  شيراز-  بلوار زند- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-  طبقه اول- اتاق 119
تلفن:   32122495-071
فاکس: 32122430-071
پست الکترونیکی: sdhrc@sums.ac.ir    

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320