مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، در راستای اهداف شورای سیاست‌گذاری برقراری عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خردادماه 1390 شروع به فعالیت نمود، تا جهت شناسایی گروه‌های آسیب پذیر اجتماع از طریق انجام پژوهش‌های مربوطه به جمع آوری آمارهای مناسب و نیز تجزیه و تحلیل فرآیندهای اجتماعی که منجر به وضعیت نامناسب سلامت می گردد، اهتمام ورزد.

Feature Slides


عناوین طرح‏های پژوهشی پایان یافته:
 
-1          
بررسی برخی تعیین کننده‏‏‌های اجتماعی در دریافت کنندگان خدمات سلامت مادر و کودک در زنان ساکن شهر شیراز در سال 1391

-2   
تعیین شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر 6 سال بر حسب عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در شهرستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی شیرازسال 91

-3   
بررسی وضعیت بهره مندی از خدمات پزشک متخصص و عوامل مرتبط با آن خانوارهای ساکن استان فارس

-4    
بررسی چگونگی بهره‏‌مندی جامعه از مراقبت‏های اولیه سلامت در دانشگاه علوم‏ پزشکی

شروع به کار وب سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
وب سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با همکاری کارشناسان این مرکز و معاونت پژوهشی دانشگاه ایجاد شده است. از شما همکاران و مراجعین گرامی این وب سایت دعوت می شود که با شرکت در نظرسنجی وب سایت، با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهادهای خود را به ما اطلاع دهید.
Affiliation
فارسی: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
English: Social Determinants of Health Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
در عصری زندگی می‌كنيم كه متخصصان و پژوهشگران ناگزير از برقراری ارتباط بيشتر و بهره‌گيری از پديده «همكاری علمی» و روی آوردن به «تأليف مشترك» هستند، زيرا يك پژوهشگر در شرايط جديد نمی‌تواند به تنهايی تمام تخصص، مهارت، منابع و امكانات لازم برای فعاليت های پژوهشی را در اختيار داشته باشد. با همكاری علمی، مزايا و فوايد زيادی در فعاليت های پژوهشی نصيب فرد پژوهشگر می شود (ادامه مطلب در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)