اعضای هیئت علمی نیمه وقت
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر علی‌یار احمدی   
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی:  دکترای جامعه‌‏شناسی خانواده  
پست الکترونیک :
 ahmadi@rose.shirazu.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی:دكترحلیمه عنایت 
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جامعه ‏شناسی خانواده
پست الکترونیک:  hennyat@rose.shirazeu.ac.ir
 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320