اعضای پژوهشی  
 
نام و نام خانوادگی:  مهراب صیادی
سمت:  مشاور آماری مرکزتحقیقات
مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس آمارزیستی
پست الکترونیک:  
sayadi_Me@yahoo.com
 

نام و نام خانوادگی دکتر محمدرضا کریمی 
سمت :  مسئول گروه آموزش و ارتقاء سلامت
مدرک تحصیلی:  پزشک عمومی 
پست الکترونیک: mrsina.karimi@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید سعید موسوی
سمت: مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
پست الکترونیک: Dr.Moosavi67@yahoo.com


نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالرسول همتی
سمت: مشاور ریاست دانشگاه و مدیر شبکه
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
سمت الکترونیک: r.hemmati@gmail.com
  
 

نام و نام خانوادگی:  دکتر کامران مهدوی
سمت : سرپرست مدیریت امور بیمارستانی
مدرک تحصیلی:  متخصص قلب و عروق
پست الکترونیک:mamatyar@yahoo.com
 

نام و نام خانوادگی:  دکترمحمد جواد مرایان
سمت  :مشاور عالی معاون درمان
مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی
پست الکترونیک: moradianshiraz@yahoo.com

 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320