مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، در راستای اهداف شورای سیاست‌گذاری برقراری عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خردادماه 1390 شروع به فعالیت نمود، تا جهت شناسایی گروه‌های آسیب پذیر اجتماع از طریق انجام پژوهش‌های مربوطه به جمع آوری آمارهای مناسب و نیز تجزیه و تحلیل فرآیندهای اجتماعی که منجر به وضعیت نامناسب سلامت می گردد، اهتمام ورزد.

Feature Slides

فراخوان پژوهشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1392-4-15

با توجه به اینکه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت آماده همکاری جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویی می‌باشد . از کلیه محقیقین، اساتید، و دانشجویان گرامی دعوت به عمل می آید