اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انجام پژوهش های پزشک خانواده از طریق مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1393-2-7

پژوهش‏‌های مربوط به پزشک خانواده از تاریخ 4/8/1392به دستور جناب آقای دکتر ایمانیه از طریق این مرکز به انجام می‌رسد و عناوین پژهشی مربوط به پزشک خانواده به مراکز و معاونت‌های مربوطه جهت اجرا ارسال گردیده است. 

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320