اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


تهیه پوستر1392-9-18

با توجه به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، پوستر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تهیه شد.

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320