مقالات


Assessing hospital disaster preparedness in Shiraz, Iran 2011:Teaching versus private hospitals 

 
 
 
 
Prevalence of smoking in people of 12 and more in Fars societies, 2013 (early study)
 
 
 

Prevalence of Chronic Kidney Disease and Its Related Risk Factors in Elderly of Southern Iran: A Population-Based Study
 
 


Investigation of some social determinants of receiving mother and child healthcare services inthe women living in Shiraz, Iran in 2012
 
 
 

Investigation of the prevalence of hookah use among the high school students of Shiraz third educational district, 2010-2011
 
 
 

Determination of life expectancy and contribution of the three main factors of mortality to this index based on the cities of Fars province, Iran, 2011
 
 


Epidemiological investigation of the diseases leading to hospitalization and death among the old inpatients of Namazi hospital, Shiraz, Iran
 
 
 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320