طرح های پژوهش
 
 
 طرح هاي تصويب شده در مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 
ردیف
        عنوان طرح
مجریان
 
1
برآورد امید به زندگی در شهرستان‏‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1390 بر حسب جنس و محل زندگی
آقای دکتر محسن مقدمی
 
2
ارتقای نظام ثبت موارد جدید سرطان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1390
آقای دکتر محسن مقدمی
 
3
بررسی تاثیر مداخله بر اصلاح نظام جمع آوری اطلاعات مرتبط با مرگ کودکان 59-1ماهه استان فارس
آقای دکتر محمدهادی ‏ایمانیه
 
 
4
بررسي میزان وعلل مرگ كودكان 59-1 ماهه استان فارس سال 1389
آقای دکتر محمدهادی ایمانیه
 
5
بررسی مقایسه‏‌های شاخص‌‏های ارایه شده در بخش مراقبت‏‌های ویژه بر حسب راند اساتید بیهوشی و جراحی دربیمارستان نمازی شیراز – سال 1390
آقای دکتر محمدهادی ایمانیه
 
6
بررسی ارتباط تغذیه با شیر مادر با عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت استان فارس – 1391
آقای دکتر محمود حقیقت
 
7
ميزان‌هاي باروري اختصاصي سني زير 18 سال و بالاي 35 سال در استان فارس سال 1390
خانم دکتر فریبا مرادی
 
8
بررسي شیوع مواد دخانی در افراد بالای 13 سال در استان فارس
آقای دکتر مهرزاد لطفی
 
9
بررسی بروز حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی استان فارس بر حسب تعیین کننده‌های اجتماعی در سال90
 
آقای دکتر حسین فرامرزی
 
10
بررسی سهم هزینه‏‌های سلامت خانوار در سبد هزینه‏‌های غیر خوراکی خانواده‏‌های شهری و روستایی استان فارس
آقای دکتر مهرزاد لطفی
 
 
11
بررسی وضعیت بهره‌مندی از خدمات پزشک متخصص و عوامل مرتبط با آن خانوارهای ساکن استان فارس
آقای دکترمهرزاد لطفی
 
12
بررسی برخی تعیین کننده‌‏های اجتماعی در دریافت کنندگان خدمات سلامت مادر و کودک در زنان ساکن شهر شیرازدر سال1391
خانم دکتر لیلا ملک ‏مکان
 
13
تعیین شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر 6 سال بر حسب عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در شهرستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی شیرازسال 91
آقای دکتر محمدرضا حیدری
 
14
تحلیل روند زمانی میزان مرگ و میر مادران باردار و علل آن در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1381 تا 1391
آقای دکتر محسن مقدمی
 
15
بررسی وضعیت دسترسی به توالت بهداشتی و فاضلاب در خانوارهای استان فارس- سال 1391
آقای دکترعلیرضا میراحمدی‎‏زاده
 
16
بررسی وضعیت دسترسی به شبکه آب آشامیدنی در خانوارهای استان فارس سال91
آقای دکترعلیرضا میراحمدی‏زاده
 
17
تعیین شیوع تولد نوزاد با وزن کم و و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) در استان فارس
خانم دکتر مریم کسراییان
 
 
18
بررسی تاثیر مداخلات (آموزشی-نظارتی-اصلاح فرم‏‌های آماری و ابلاغ دستورالعمل واحد)براصلاح آمار مرگ و میر نوزادان ثبت شده در منابع اطلاعاتی مربوطه در استان فارس)
آقای دکترسید مستجاب رضوی
 
19
بررسی کیفیت منابع و شبکه توزیع آب شرب در استان فارس
آقای دکتر غلامرضا حاتم
 
20
بررسی سطح بهره‎مندی از خدمات درمان اعتیاد در سال 1391
آقای دکتر رامین افشاری
 
21
بررسی چگونگی بهره‌‏مندی جامعه از مراقبت‏‌های اولیه سلامت در دانشگاه علوم‏ پزشکی
خانم فرحناز فولادبند
 
22
بررسی تاثیر ارتقاء فرایند ثبت موارد مرگ قلبی عروقی بر توزیع فراوانی علل مرگ قلبی عروقی در استان فارس در سال‏‌های 1390تا1395 
آقای دکترسید محمد کسایی
 
23
بررسی وضعیت تغذیه، تحرک بدنی، مصرف دخانیات در جمعیت 15تا64 ساله استان فارس و عوامل موثر بر آن در سال1391
آقای دکتر محمدرضا کریمی
 
24
بررسی وضعیت توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ه‏ای مابین بیمارستان‏‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در میان سال‌های 1385 تا 1390
 
آقای دکتر ابوالفضل هاشمی
 
25
عوامل موثر بر استفاده از خدمات سلامت الکترونیک در میان مراجعین به مراکز درمانی دولتی شهر شیراز سال 1391
آقای احسان گورکی
 
26
بررسی علل رفتار‌‌های پرخطر در تصادفات و سوانح رانندگی در کشور و ارائه به منظور اصلاح رفتارها در جهت کاهش سوانح
خانم دکتر زهرا کاووسی
 
27
بررسی وضعیت توزیع خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در سطح استان فارس با استفاده از رویکرد محاسبه ضریب چینی و ارتباط آن با مدت زمان رسیدن بر بالین بیمار در سال‏‌های 90
خانم عظیمه قربانیان
 
 
  28
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میانگین سن ازدواج زنان و مردان در استان فارس طی سال 1392خانم دکتر حمیده مهدوی آزاد 
29بررسی تاثیر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت فکری کارکنان با استفاده از مدل معادلات ساختاریخانم دکتر لیلا ملک ‏مکان 
30
بررسی شاخص‌های عملکردی و سیستم نمره بندی استاندارد شدت بیماری آپاچی دو در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان نمازی شیراز سال 1392خانم دکتر حمیده مهدوی آزاد 
31بررسی عوامل مؤثر بر انجام غربالگری سرطان پستان در زنان 65-20 ساله شهر کازرون در سال 92خانم لیلا توکلیان 
32سنجش عدالت در توزیع داروخانه های مناطق 9 گانه شیرازبا رویکرد منحنی لورنز و ضریب جینی 1385-1390خانم سمیه معلمی 
33بررسی سطح رضایتمندی جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع، از این برنامه در استان فارس،1392خانم دکتر لیلا ملک مکان 
34بررسی چگونگی اخذ فرم رضایت اگاهانه از بیماران وگروه کنترل در طرح های تحقیقاتی مداخله ای مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391دکتر علی پوست‏‌فروش فرد 
35مقایسه شاخص های تجویز داروی پزشکان عمومی استان فارس قبل و حین اجرای برنامه پزشک خانوادهدکتر حسین نیک‌نهاد 
36تعيين ارتباط نا امنی غذایی و تغذیه ای با سوء تغذیه کودکان 6 تا 59 ماه در گروه مورد شاهد در استان فارس.1393خانم رضیه شناور 
37بررسی شیوع بیماری انسدادی مزمن ریه و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در بالغین بالای 40سال شهر شیراز طی سال 1393دکتر سید معصوم معصوم پور 
38بررسی شیوع بیماری آسم بزرگسالان و عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با آن در شهر شیراز طی سال 1393دکتر حمیده مهدوی آزاد 
39بررسی میانگین مدت زمان گردش کارتست های آزمایشگاهی در بخش اورژانس داخلی بیمارستان شهید فقیهی طی سال 1393دکتر حمیده مهدوی آزاد 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320