پیوندهای مفید


پیوندهای مفید
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 
دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
سازمان جهانی بهداشت
 
www.who.int/social-determinants/en/
 
the Journal Of Equity In Health 
 
www.jehonline.org/
 
International Journal For Equity In Health
 
www.equityhethj.com/
 

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320