دانشجویان

دعوت به همکاری در زمینه طرح‏های تحقیقاتی و پایان‌نامه های دانشجویی
1-  فراخوان پژوهشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2-  فراخوان پژوهشی پزشک خانواده 
 
  
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320