محققان

دعوت به همکاری از محققین محترم در زمینه اولویت‏های پژوهشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و پزشک خانواده
1- اولویت‏‌های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2- فراخوان پژوهشی پزشک خانواده

 
 
  
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320